Konsulentfirmaet Vibeke Munk

Har i efteråret 2009 og foråret 2010 haft den glæde og fornøjelse at entrere med fysioterapeut Karsten Ekmann til at beskrive den fysioterapeutiske indsats rettet imod nysygemeldte borgere (10-20 sygeuge) i Gladsaxe kommune.

Et tværfagligt samarbejde imellem fysioterapeut, beskæftigelsesmedarbejder, lægefaglig konsulent og psykolog. Samt til han løbende lavede opkvalificering af vores medarbejdere (Fysioterapeuter med mere) og relevant screening ift. borgere i vort projekt.

Fysioterapeut Karsten Ekmann har været engageret, levende i sin undervisning og meget kompetent til opgaven, og Konsulentfirmaet Vibeke Munk giver hermed sin varmeste anbefaling”