Chef Jægerkorpset. JGK

Karsten Ekmann har været tilknyttet Jægerkorpsets kursusafdeling som fysioterapeut siden 2010 og er fortsat tilknyttet enheden.

Han har igennem årene behandlet jægersoldater og støttepersonel på egen klinik i Aalborg, og har givet information og relevant vejledning, der på meget tilfredsstillende vis har gjort soldaterne operative igen.

I kursusafdelingen er Karstens funktion at undervise på forkurserne i træningsplanlægning og skadesforebyggende øvelser, primært rettet mod kursisterne på aspirantforløbet.

Karstens færdigheder matcher enhedens høje krav. Han leverer et præcist og håndværksmæssigt godt stykke arbejde og har altid en positiv indstilling til tingene.

Hans arbejde for enheden er fremragende og jeg kan derfor give ham de bedste anbefalinger.

Claus A. Wammen
Chef Jægerkorpset. JGK